Privacy statement

Deze Privacy Verklaring geldt voor iedereen die account.parkoverteylingen.nl (“deze website“) bezoekt.
Laatst gewijzigd op: 23-08-2019

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacy Verklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden
aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van
alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt
vertrouwelijk behandeld.

Beheer

Deze website staat onder beheer van Nieuwbouw Nederland B.V. (“Beheerder”).

Nieuwbouw Nederland B.V.
Droogdokstraat 1 k9
7553 GW Hengelo (Ov.)
Nieuwbouw Nederland

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder
en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een
bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder,
Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

Aanbieder

Deze website wordt
aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, Timpaan Hoofddorp
B.V. en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

Timpaan Hoofddorp B.V.
Polarisavenue 132
2132JX Hoofddorp

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies.
Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht
te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop
aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard.
De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of
organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Permanente cookies
Deze website
plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de
site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens
in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en
kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies
kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Google Analytics
Deze website
maakt gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers
– geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen
om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Pixel tags
Deze website
kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook
bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor
datacollectie om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken
het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het
gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het
IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype,
monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een
standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook
worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om
voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze
serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw
computer) verzamelen over het bezoek aan deze website.

Sociale knoppen
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen
promoten of te delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook,
Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes
code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze
cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw
hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met
persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren
wij u de privacy verklaringen van de desbetreffende sociale media
kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Tracking pixel
Voor nieuwsbrieven en online advertenties wordt mogelijk
gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel
is te zien of een nieuwsbrief of advertentie tot conversie heeft
geleidt. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor
het optimaliseren van onze marketingdiensten.

Persoonsgegevens van belangstellende

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen
verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Bij het
bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens
achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de
hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden
gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
Hieronder vindt u een specificatie van Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

AANMELDFORMULIER
Doel van de verwerking Relatiebeheer en marketing
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
Geslacht Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Inschrijving nieuwsbrief Voorkeuren voor een woning Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot
aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke
omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal
binnen de privacy statement.
Registratie account / Persoonlijke omgeving
Doel van de verwerking Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder: (persoons)gegevens Nieuwsbrief status Interesse(s) in een woning Woonwensen Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie Communiceren met projectvertegenwoordiger (chat)
Toelichting Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd: Geslacht Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Inschrijving nieuwsbrief Voorkeuren voor een woning Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot
aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke
omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal
binnen de privacy statement.

Op verzoek kunnen de volgende privacy gevoelige gegevens worden gevraagd:

Registratie account / Persoonlijke omgeving
Doel van de verwerking
Toelichting Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.
Toelichting Vanuit
de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een
specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door
verstrekking van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen
en/of bijlage(n).
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd: Geslacht Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam) Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode) Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Beroep / Functie Dienstverband Burgerlijke staat BSN nummer Financiële
gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom,
financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen,
balans, winst- en verliesrekening Bankrekeningnummer / IBAN Voorkeuren voor een woning Digitale handtekening
Categorie gegevens Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur
Categorie betrokkenen Geïnteresseerden
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), Financieel adviseur (notaris)
Bewaartermijn Tot
aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account),
opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op
verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Bezoeker kan op deze website mogelijk
doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder
aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens
op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien
aanwezig, van de site die u bezoekt

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt zullen nooit
aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel
wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te
verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder
uitvoering van Aanbieder.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen.
Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische
maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit
gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training
van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en
verbindingen.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien,
veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn
verstrekt.

Verwijderen cookies
Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst
wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de
internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per
internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie
toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief
Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een
afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden
uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met
het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouw-nederland.nl

Persoonlijke gegevens
Na registratie (inschrijving/aanmelding) als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject Park Overteylingen kunnen verstrekte gegevens worden ingezien en beheert via een persoonlijke omgeving (account). Indien gewenst wordt al uw data volledig te verwijderen kan dit verzoek binnen uw account worden ingediend onder het item ‘Mijn Inschrijving’ of door contact op met het verzoek tot vergetelheid via Aanbieder zoals benoemd in deze Privacy Verklaring.

Vragen, klachten en/of opmerkingen

U kunt voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze Privacy Verklaring terecht bij Aanbieder via contactgegevens zoals vermeld in deze Privacy Verklaring.

Disclaimer

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de
mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om
regelmatig dit privacy-statement te raadplegen.

Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de
Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de
hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.